By Breez
 

 

ทินกร ตันติอำไพวงศ์ บก.นิตยสารแฮร์แอนด์บิวตี้ และคณะช่างเสริมสวยพร้อมทั้งทีมแชมป์ผมไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย