By OTTO

คุณวิบูลย์ สมบรูณ์ศักดิกุล ค่ายโลแลน จัดงาน ANDIS EXCLUSIVE WORK SHOP 2019 WITH BALDY โดยเชิญ Mr.Baldy จากอังกฤษ มาอบรมให้ความรู้กับช่างบาร์เบอร์ไทยที่ ABOUT STUDLO ประดิษฐ์มบูรธรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้ทั้งความรู้ และความสนุก