By OTTOดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการชลาชล กรุ๊ป มอบเงินในการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "รัชกาลที่๖" เพื่อบูรณะพระราชวังพญาไทให้กับพลโทธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องธารกำนัล พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท