By Ton@Smile

1. เริ่มจากยีผมช่อกลางศีรษะ แล้วใช้สเปรย์ฉีดนิดหน่อย เพื่อให้ผมอยู่ตัว


2. หวีปาดผมด้านข้างให้เรียบ ใช้กิ๊บติดไว้กึ่งกลางตรงท้ายทอย


3. ใช้กิ๊บอีกหนึ่งตัว ติดย้อยกลับมา


4. ส่วนผมด้านหน้า เราก็ยีเล็กน้อย เฉพาะโคนผม


5. ยีเสร็จ ก็ฉีดสเปรย์นิดหน่อย แล้วก็หวีปาดมาด้านหลัง


6. ใช้กิ๊บปากเป็ดเก็บช่อกลางไว้ก่อน 


7. แบ่งผมด้านข้าง หวีให้เรียบปาดเฉียงมาด้านหลัง 


8. ติดกิ๊บปากเป็ดไว้ก่อนเช่นกัน เป็นการเนาผมไว้ก่อน


9. ช่อที่ 2 ถัดมา บิดแล้วใช้กิ๊บฝอยติดไว้ให้แน่นเลย


10. เหลือปลายผมช่อที่ 3 รวบไว้ทั้งหมด


11. แล้วนำมารวมกับปลายผมช่อแรก


12. บิดเก็บขึ้นติดกิ๊บให้แน่น 


13. ปลายผมช่อสุดท้ายด้านข้างหวีให้เรียบ


14. ทำตีเป็นปีก ซ่อนปลายผมไว้ด้านล่าง


15. ใช้กิ๊บติดให้แน่น


16. ผมที่เหลือไว้แบ่งเป็น 2 ช่อเล็ก


17. ถักเป็นเกลียวจนเกือบสุดปลายผม


 18. เอาเปียที่ถักไว้พาดขึ้นมา ติดกิ๊บไว้ช่วงหนึ่งก่อน


19. ส่วนปลายผมที่เหลือขดเป็นวงกลมก้นหอยล็อคกิ๊บให้แน่น


20. ใช้เครื่องประดับเล็กน้อย


21. หรืออาจจะใช้ดอกไม้ช่วยก็ได