By Ton@Smile

นางแบบ กรองทอง จันทรสมโภช

Make up รวีโรจน์ จองแค แชมป์ถ้วยพระราชทาน สก. ปี 2015 Tel. 086-609-3344

แต่งผม ธงชัย ม่วงบำรุง Thongchai Hair Training อ.หน่อง Tel. 081-823-2191


1. ใช้แกนดัดแบบยาว ม้วนแกนในแนวตั้ง


2. อีกด้านหนึ่ง ก็ม้วนในลักษณะเดียวกัน ควรแบ่งช่อผมให้เล็ก ผมจะได้หยิกมาก


3. เมื่อม้วนเสร็จทั้งศีรษะแล้ว ให้ใส่น้ำยาดัดให้ทั่วทุกลอนแกน


4. ทิ้งไว้ตามเวลาของน้ำยาดัดแต่ละชนิด แกะออกมาแล้วจะได้ลักษณะผมหยิกแบบนี้


5. เซ็ททรงแนวผมหยิกได้ตามต้องการ


6. ผมด้านซ้าย ใช้ทัดหู