By กลาง

ขั้นตอนการเกล้าผมมวยต่ำ


1. ม้วนโรลผมด้านหน้าเพื่อเตรียมงาน2-3. แบ่งผมหลังใบหูแล้วติดกิ๊บปากเป็ดไว้ก่อน
4-5. เริ่มยีผมจากกลางศีรษะ


 


6. ในระหว่างยีผม ให้เราฉีดสเปรย์น้ำ แล้วเป่าผมให้แห้ง จะล็อคผมที่ยีให้แน่น7-10. ยีจนทั่วด้านหลังแล้วฉีดสเปรย์ ล็อคผมยีให้แน่น


11-14. จากนั้นเริ่มหวีจากกลางศีรษะ ให้เรียบจนถึงท้ายทอย แล้วยึดด้วยกิ๊บดำ


15-17. หวีผมด้านซ้ายให้เรียบแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด

18. หวีผมด้านขวาให้เรียบแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด19-20. ฉีดสเปร์น้ำเพื่อล็อคผม แล้วเป่าให้แห้งสนิท
21. ยึดด้วยกิ๊บดำ แล้วดึงกิ๊บปากเป็ดออก22-25. ด้านขวายีผมแล้วหวีให้เรียงเส้น แล้วยึดด้วยกิ๊บดำ


26-29. ส่วนด้านซ้ายยีช่อผม แล้วหวีให้เรียงเส้น แล้วยึดด้วยกิ๊บดำเช่นกัน


30. ส่วนช่อด้านหน้าให้ไดร์ยกโคนผม และให้ผมเรียงเส้น 31-32. ยีช่อผมด้านหน้า
33-37. จากนั้นหวีให้ผมเรียงเส้นแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด38. คำนวณช่อผมที่เหลือให้ได้ 4 ช่อ แล้วเริ่มยีช่อแรกด้านซ้าย39-40. ยีช่อผมแล้วหวีให้เรียงเส้น แล้วใช้นิ้วชี้บิดพับช่อผม แล้วยึดด้วยกิ๊บดำ
41-42. อีกด้านหนึ่งก็ยีช่อผมแล้วหวีให้เรียงเส้น ฉีดด้วยสเปรย์43-44. แล้วใช้นิ้วชี้บิดพับช่อผม แล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ดไว้ก่อนเช่นกัน
45-47. ยีที่ช่อผมแล้วหวีให้เรียบ จากนั้นบิดเป็นช่อก้นหอยแล้วยึดด้วยกิ๊บปากเป็ด

48-49. ยีช่อผมช่อสุดท้าย หวีให้เรียงเส้นจากนั้นใช้นิ้วชี้บิดช่อผมแล้วยึดด้วยกิ๊บ
50. ดึงกิ๊บปากเป็ดออก แล้วตรึงด้วยกิ๊บดำแทน 51. ฉีดสเปร์เพื่อล็อคผมให้อยู่ทรงอีกครั้ง52-53. ติดดอกไม้พร้อมเครื่องประดับให้สวยงามนางแบบ สุพิชญา ยั่งยืน

สร้างสรรค์โดย.. อ.แบงค์-วาสนา ศิริเวช

VASSANA HAIR STUDIO Tel. 099-154-5393