By กลาง

ขั้นตอนการเกล้าผมผสมแฮร์พีซ


1.ยีผมเสร็จ รวบผมมาด้านหลัง2. พับเก็บแบบทรงกล้วยหอม 3. เสร็จแล้วหวีผมอีกด้านหนึ่งให้เรียบ4. ป้ายมาพับเก็บด้านหลังเช่นกัน5. เหลือช่อผมด้านบนไว้ เพื่อไว้ยึดติดแฮร์พีซ6. เตรียมแฮร์พีซที่เราทำสีไว้เรียบร้อยแล้ว7. ใส่ประดับทีละช่อ ให้ได้จังหวะ สวยงามตามที่เราออกแบบไว้8. แฮร์พีซอีกชุดหนึ่ง ที่เราเตรียมไว้9. ประดับช่วงท้ายทอย ข้างใบหู    
Model : ณัฐณิชา กาศโอสถ       

Make up : รวีโรจน์ จองแค  แชมป์ถ้วยพระราชทาน สก. ปี 2015 

Tel. 086-609-3344

Hair style อ.ประพัฒน์ จงรวมกลาง

Tel. 081-400-6479