Hair Magazine

Best Chiratchaya Miss Beauty 2018 NO.205 03-04-2018

ทีมมิสบิวตี้ 2018 เบส-จิรัชญา ลีลาประภาภรณ์ พร้อมทั้งรองอันดับ 2 กานต์-เมณิษา ชุมสายสกุล และรองอันดับ 3 มีนา-ศศมล เจริญสุข ออกสัมภาษณ์ใน รายการ..สวย เป๊ะ เวอร์ ทางช่อง S Channel จานดำ PSI ช่อง 157 โดยมีคุณปุ๋ย MTI เป็นผู้ดำเนินรายการ