Hair Magazine

รวมแบบผมนานาชาติ NO.202 03-01-2018

อ.ณัฐวัฒน์ ปิยะศิริภัณฑ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย และ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จวิชาชีพประจำปี 2560 พร้อมกับการประกวดออกแบบทรงผมและเสื้อผ้า ผลงานนักเรียน และโชว์ของคณาจารย์ พรัอมทั้งประกวดมิสอาลิเซ่